هاست ویندوز

هاست فوق حرفه‌ای ویندوز

  دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

پلن سبز
259,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

فضا
۵ گیگابایت فضای دیسک

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پهنای باند
نامحدود

پنل
پنل Cpanel

SSL
گواهی SSL رایگان

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

ایمیل
سیستم ضد اسپم پیشرفته ایمیل

دامنه‌ها
یک دامنه

پشتیبان‌گیری
پشتیبان‌گیری روزانه

نگهداری پشتیبان‌گیری
نگهداری پشتیبان‌گیری تا ۳ روز

محبوب ترین
پلن زرد
459,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

فضا
۱۰ گیگابایت فضای دیسک

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پهنای باند
نامحدود

پنل
پنل Cpanel

SSL
گواهی SSL رایگان

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

ایمیل
سیستم ضد اسپم پیشرفته ایمیل

دامنه‌ها
یک دامنه

پشتیبان‌گیری
پشتیبان‌گیری روزانه

نگهداری پشتیبان‌گیری
نگهداری پشتیبان‌گیری تا ۳ روز

پلن نارنجی
1,059,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

فضا
۲۵ گیگابایت فضای دیسک

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پهنای باند
نامحدود

پنل
پنل Cpanel

SSL
گواهی SSL رایگان

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

ایمیل
سیستم ضد اسپم پیشرفته ایمیل

دامنه‌ها
یک دامنه

پشتیبان‌گیری
پشتیبان‌گیری روزانه

نگهداری پشتیبان‌گیری
نگهداری پشتیبان‌گیری تا ۳ روز

پلن زرشکی
1,659,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

فضا
۴۰ گیگابایت فضای دیسک

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پهنای باند
نامحدود

پنل
پنل Cpanel

SSL
گواهی SSL رایگان

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

ایمیل
سیستم ضد اسپم پیشرفته ایمیل

دامنه‌ها
یک دامنه

پشتیبان‌گیری
پشتیبان‌گیری روزانه

نگهداری پشتیبان‌گیری
نگهداری پشتیبان‌گیری تا ۳ روز

پلن فیروزه‌ای
2,559,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

فضا
۴۰ گیگابایت فضای دیسک

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پهنای باند
نامحدود

پنل
پنل Cpanel

SSL
گواهی SSL رایگان

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

ایمیل
سیستم ضد اسپم پیشرفته ایمیل

دامنه‌ها
یک دامنه

پشتیبان‌گیری
پشتیبان‌گیری روزانه

نگهداری پشتیبان‌گیری
نگهداری پشتیبان‌گیری تا ۳ روز