دسته بندی‌ها

  عملیات

  واحد پول

پلن سبز
890,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

رم
۴ گیگابایت

پردازنده
۴ vCores

فضا
۵۰ گیگابایت فضای دیسک

ترافیک
۴۰۰ گیگابیت ترافیک ماهانه

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

بیگ‌بلوباتن
نصب رایگان بیگ‌بلوباتن

مودل
نصب رایگان مودل

ادوب‌کانکت
نصب رایگان ادوب‌کانکت

دیتاسنتر
دیتاسنتر آسیاتک

پلن زرد
1,590,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

رم
۸ گیگابایت

پردازنده
۸ vCores

فضا
۱۰۰ گیگابایت فضای دیسک

ترافیک
۵۰۰ گیگابیت ترافیک ماهانه

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

بیگ‌بلوباتن
نصب رایگان بیگ‌بلوباتن

مودل
نصب رایگان مودل

ادوب‌کانکت
نصب رایگان ادوب‌کانکت

دیتاسنتر
دیتاسنتر آسیاتک

پلن نارنجی
2,190,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

رم
۱۶ گیگابایت

پردازنده
۱۶ vCores

فضا
۱۵۰ گیگابایت فضای دیسک

ترافیک
۶۰۰ گیگابیت ترافیک ماهانه

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

بیگ‌بلوباتن
نصب رایگان بیگ‌بلوباتن

مودل
نصب رایگان مودل

ادوب‌کانکت
نصب رایگان ادوب‌کانکت

دیتاسنتر
دیتاسنتر آسیاتک

پلن زرشکی
2,790,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

رم
۳۲ گیگابایت

پردازنده
۳۲ vCores

فضا
۲۰۰ گیگابایت فضای دیسک

ترافیک
۸۰۰ گیگابیت ترافیک ماهانه

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

بیگ‌بلوباتن
نصب رایگان بیگ‌بلوباتن

مودل
نصب رایگان مودل

ادوب‌کانکت
نصب رایگان ادوب‌کانکت

دیتاسنتر
دیتاسنتر آسیاتک

پلن فیروزه‌ای
3,390,000 تومان ماهانه
سفارش دهید

رم
۴۸ گیگابایت

پردازنده
۴۸ vCores

فضا
۲۵۰ گیگابایت فضای دیسک

ترافیک
یک ترابیت ترافیک ماهانه

نوع هارد
هارد پر سرعت NVME

پورت شبکه
پورت اتصال ۱۰ گیگابیت

بیگ‌بلوباتن
نصب رایگان بیگ‌بلوباتن

مودل
نصب رایگان مودل

ادوب‌کانکت
نصب رایگان ادوب‌کانکت

دیتاسنتر
دیتاسنتر آسیاتک